SORTIMENTLISTA 2017 - Med reservation för slutförsäljning.

                                       

                                              FRUKT                          ROSOR                PRYDNADSTRÄD        PRYDNADSBUSKAR

                                        

                                            KLÄTTER                  BARRVÄXTER        RHODODENDRON      HÄCKPLANTOR

                                       

                                             PERENNER           KRYDDVÄXTER        GRÄS & ORMBUNKAR